Historisk viden

Hvor fik man bronzen fra?

Krumsværdenes store værdi skyldes blandt andet, at der er gået en del bronze til for at lave dem. Bronze er et blandingsmetal, en såkaldt legering, af kobber og tin. Det er ikke muligt at udvinde disse metaller i den danske natur. Derfor har man i bronzealderen været afhængig af udlandet, hvis man skulle have fat i bronze.

Forsyningerne kunne eksempelvis stamme fra Atlanterhavsområdet eller det østalpine område. Her var naturlige kobberforekomster, der kunne benyttes til at lave bronze af. Vi må forestille os, at det dyrebare metal kom til Danmark via et veludbygget udvekslingsnetværk.

Del denne side