Historisk viden

Folketro

Folketro - en blanding af elementer fra kristendom, primitiv religion, astrologi og folkemedicin - spillede imidlertid en stor rolle i hverdagen i 1700-tallet. Folketroen indgik i ritualer i forbindelse med årligt tilbagevendende fester og livets højtider, fx dåb og bryllup, samt i det daglige arbejde. Kirken og enevoldskongerne anså folketro for vantro og bestræbte sig på at udrydde den. I 1700-tallet udkom fx store mængder af bibler, katekismer og huspostiller (prædikensamlinger), og disse bøger var ofte de eneste, man havde i hjemmet.

Del denne side