Presse og nyheder

Nationalmuseet får lov til at tage entré

Regeringen har besluttet, at Nationalmuseet må opkræve entré fra museumsgæster over 18 år til museets faste samlinger. Dermed imødekommer regeringen Nationalmuseets og Statens Museum for Kunsts anmodning om hjemmel til at genindføre entrébetaling som følge af den årlige besparelse på to procent af finanslovsbevillingen, som museerne er blevet pålagt.

Det er endnu ikke fastlagt, hvad det skal koste at besøge Nationalmuseet, og hvornår entrébetalingen bliver indført, men det vil ske allerede i år. Vi sigter efter, at det skal ske hurtigst muligt og gerne inden sommerferien.

Vi håber, at vi ved at indføre entré kan sikre, at Nationalmuseet kan opretholde sit aktivitetsniveau for formidling, forskning og bevaring. Ambitionen er, at vi også kan videreudvikle museet, så Nationalmuseet fortsat opleves som relevant og bidrager til at styrke historiebevidstheden i Danmark og verden omkring os.

Betingelserne for entrébetalingen bliver, at alle voksne over 18 år som udgangspunkt skal betale entré til Nationalmuseets besøgssteder. Hvad angår Christiansborg, Kronborg og Kongernes Lapidarium samt Eremitagen fortsætter de gældende entréordninger som hidtil.
Børn og unge under 18 år vil fortsat have gratis adgang på museerne, men en betingelse fra regeringens side er, at Nationalmuseet indfører familierabat til alle besøgssteder. Vi forventer også at indføre rabatordninger, der tilgodeser museumsgæsternes ønske om at fordybe sig i Nationalmuseets samlinger via genbesøg. Dette kan være i form af årskort eller dagsbilletter til ét eller flere af museets besøgssteder.

Del denne side