Etnografisk Samling

Etnografisk Samling rummer etnografiske og arkæologiske genstande hovedsageligt fra ikke-europæiske kulturer samt arktiske folk.

Den ældste del af den etnografiske samling stammer fra Det kgl. Kunstkammer og er fra 1600- og 1700-tallet.

Senere i 1800- og 1900-tallet kom store samlinger til museet især fra videnskabelige ekspeditioner, som bl.a. gik til Grønland og Nordamerikas arktiske egne, samt til Centralasien og Mongoliet.

Forskere ved Etnografisk Samling foretager feltarbejde, indsamlinger fra nutidige kulturer, arkæologiske udgravninger, og vi samarbejder med internationale forskere og med folk fra de kulturområder, som samlingen har genstande fra. Den arktiske forskning er fortsat et vigtigt indsatsområde.

Etnografisk Samling har det faglige ansvar for udstillingerne Jordens Folk og Etnografiske Skatkamre i Prinsens Palæ.

Etnografisk Samling har Danmarks eneste etnografiske forskningsbibliotek med særligt fokus på materiel kultur inden for de etnografiske, antropologiske og kulturhistoriske fagområder. Desuden findes et righoldigt fotoarkiv og et beretningsarkiv.

Spørg Etnografisk Samling

Etnografisk Samling besvarer spørgsmål vedrørende egne samlinger, forskning og historie.
E-mail til sekretariat

Nationalmuseet indledte i februar 2017 et større registrerings-og pakkeprojekt, for at forberede flytning til et nyt magasin. Dette projekt vil kræve mange ressourcer de næste år og derfor er der nu en længere sagsbehandlingstid på alle henvendelser. Det betyder at Nationalmuseets muligheder for at imødekomme studiebesøg, arkivbesøg, udlån og fotobestillinger i en årrække, indtil flytningen er gennemført, vil være begrænsede. 

Vi ser frem til at kunne indvie nye magasiner og dermed atter imødekomme de mange henvendelser vedrørende museets samlinger og arkiver.

Nationalmuseet foretager ikke vurderinger, herunder aldersbestemmelse og proveniens, af private genstande. Her henvises til auktionshusene.

Studiebesøg i Nyere Tids og Etnografiske samlinger

Nyere Tid og Verdens Kulturer vil fremadrettet behandle studiebesøgsanmodninger to gange om året. Anmodningerne skal være indsendt senest den 1. oktober og den 1. april hvert år. Svartiden er maksimalt en måned.

Årsagen er, at vi gerne vil kunne prioritere de studiebesøg som understøtter aktuelle forskningsprojekter.

Projekter på Etnografisk Samling

Nationalmuseet Etnografisk Samling
Frederiksholms Kanal 12
DK-1220 København K
Tel.  +45 4120 6201
E-mail til sekretariat 

Del denne side