Danmarks Nyere Tids samling

Danmarks Nyere Tids samling beskæftiger sig med danskernes historie fra 1660 til i dag. Alle samfundsgrupper i alle egne af landet skal kunne genkende dele af deres egen historie i enhedens samling og i dens arbejde med denne.

Samlingen belyser livet og hverdagen i Danmark og består af alt fra hele interiører, som f.eks. Nationalmuseets Klunkehjem og Brede Hovedbygning til genstande som legetøj, torturinstrumenter, møbler, nips, køkkenredskaber, modetøj og meget andet.

Danskernes historie omfatter også indbyggere i de tidligere danske områder Skåne, Halland, Blekinge, Sydslesvig, Holsten, Norge og Island. Endvidere Færøerne, Grønland og den tidligere danske koloni Dansk Vestindien.

Danmarks Nyere Tids samling har det faglige ansvar for bl.a. følgende udstillinger: Danmarkshistorier 1660-2000 i Prinsens Palæ; Nationalmuseets Klunkehjem; Lille Mølle på Christianshavn; Brede Hovedbygning og Brede Værk samt Liselund Lystslot på Møn.

Danmarks Nyere Tids samling rummer en række arkiver, heriblandt fotoarkivet, Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser (NEU) samt arkivet for industri- håndværker – og arbejdererindringer (NIHA). Desuden arkiverne bondegårdsundersøgelserne og købstadsundersøgelserne samt herregårdsarkivet, der er klausuleret og endelig møllearkivet.

Nyheder i Danmarks Nyere Tids samling

Danmarks Nyere Tids samling
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K

E-mail sekretariatet

Tel.  +45 4120 6201

Danmarks Nyere Tids samling besvarer spørgsmål vedrørende samlinger, forskning og historie:
e-mail sekretariatet

Nationalmuseet foretager ikke vurderinger af private genstande. Her henvises til auktionshusene.

Del denne side