Undervisningsmateriale til Etnografisk Samling

Når Koranen bliver levende

Undervisningsmaterialet om Islam og om det at være muslim består af et bredt udvalg af tekster, lyd og billeder. det præsenterer eleverne for forskellige holdninger til et udvalg af temaer eller problemstillinger ved livet som muslim. Temaerne dækker langt fra alle områder af det omfattende emne islam, men kan give indsigt i emnet. Eleverne får mulighed for at danne sig deres egen mening og forholde sig kritisk til emnet.

Undervisningsmaterialet kan downloades gratis (pdf)

Løvens fortælling

Der hørte 32 slaver til den danske plantage Frederiksgave på Guldkysten. De blev givet fri i 1848, da slaveriet blev forbudt, og slog sig ned for foden af den bakke, hvor Frederiksgave lå. I dag lever deres efterkommere stadig ved bakken i landsbyen Sesemi uden for Ghanas hovedstad Accra. I Løvens Fortælling gives en nutidig vinkel på danskernes slavehandel gennem portrætter af unge og voksne fra Sesemi. De fortæller om deres liv i landsbyen, om deres drømme – og om deres syn på slavehandlen og forfædrenes arbejde på plantagen.

Skrevet af Dorthe Nielsen og Maria Sander 2011. 18 sider.
7.-10. klasse, gymnasiet og HF.

Hent hæftet "Løvens fortælling" (pdf)

Sukker, slaver og skæbner

Undervisningshæfte om Danmarks kolonier og slavehandlen.

Skrevet af Christian Vollmond. Udgivet af Nationalmuseet 2007. 36 sider.

Pris: 1 stk / 30 kr. 20 stk / 350 kr. 30 stk / 550 kr. Ekskl. porto og ekspedition: 200 kr.
Eller hent hæftet "Sukker, slaver eller skæbner" gratis (pdf)

Albert Eckhout - de første portrætter fra Brasilien

Undervisningsmateriale om den hollandske kunstner Albert Eckhout som i 1640'erne malede en række malerier af mennesker, dyr og planter i Brasilien.
Amerika var dengang endnu et nyopdaget og ukendt land. Den nye verden fascinerede europæerne og de europæere der var rejst ud ønskede at vise folk i Europa, hvad der fandtes på det nyopdagede kontinent.
Eckhouts billeder er blandt de første fra Brasilien og de tillægges stor naturhistorisk og etnografisk og er også et indblik i 1600-tallets forestillinger og myter om den nye verden.

Undervisningsmaterialet om Albert Eckhout kan downloades gratis (pdf)

Mayaindianere, vulkaner og mytiske majs

Undervisningsmaterialet fortæller om mayaindianernes kultur og historie både før og efter europæernes ankomst til Mellemamerika. Der trækkes linier op til de forhold, som mayaindianerne lever under idag og bestræbelserne på at bevare træk af deres oprindelige kultur.

Af Rikke Recinos Jensen. Udgivet af Nationalmuseet og Skoletjenesten 2007. 15 sider.

Hent undervisningsmaterialet 'Mayaindianere, vulkaner og mytiske majs' (pdf)

Congospor - et undervisningshæfte om Congo før og nu

I undervisningsheftet sættes fokus på Congos historie og på mødet mellem de nordiske borgere og congoleserne fra slutningen af 1800- tallet og til vor tid. I løbet af 1800-tallet forlod sømænd, officerer, missionærer og eventyrere Norden for gennem koloniseringen at søge lykke og levebrød i et fjernt og ukendt Congo. Men hvad lavede de der egentlig, og hvilke spor har de sat i Congo og i Norden dengang og i dag?

Undervisningsmaterialet 'Congospor' kan downloades gratis (pdf)

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66
E-mail

Del denne side