Graven - Børnenes sidste hvilested

Selvom børnedødeligheden sandsynligvis var relativ stor i ældre jernalder, så finder man kun sjældent grave med børn. Det var sandsynligvis kun børn fra de højere sociale lag, som blev begravet ligesom de voksne. Et mindre antal børn er blevet fundet i brønde, moser og gruber.

Hvorfor tror du ikke man begravede børn på lige fod med voksne?

Kvinder og mænd

Kvinder blev begravet med smykker, kamme, tenvægte, glittesten (til keramik), bronzesakse og små skrin. Begge køn fik synåle af bronze, jernnåle, jernknive, drikkehorn, remspænder, fingerringe af guld samt mad og drikke med i graven.

I modsætning til romerne, kunne de danske mænd desuden blive gravlagt med deres våben, såsom sværd, spyd og skjolde. Mændene kunne også få rageknive og rytterudstyr såsom sporer med i graven. Særligt fornemme mands- og kvindegrave kunne desuden indeholde importeret, romersk drikkeudstyr som i Hobygraven. Hvad er forskellen på den måde, vi begraver vore afdøde på i dag, og den måde man begravede folk på i romersk jernalder?

Brændt eller jordfæstet

I ældre romersk jernalder kunne man ligesom i dag både blive begravet brændt og ubrændt. Når arkæologerne åbner jernalderens grave i dag, så kan de både fortælle noget om køn, alder og afdødes status. Hvordan kan de det?

Gravenes udseende var forskelligt fra landsdel til landsdel. I Nordjylland byggede man kister af sten til de ledende slægter. De knap så velhavende nordjyder kunne i stedet blive begravet uden kister under en slags underjordisk telt. I Midtjylland blev man som regel begravet i en plankebygget kiste.

Den døde blev lagt på siden med bøjede ben, hovedet vendt mod vest og ansigtet kiggende mod syd. Fra en østjysk landsby ved vi, at hver slægt kunne have sin egen gravplads. Rundt om landsbyen fandtes forskellige typer af gravpladser, på en af dem var der kun urnegrave, på en anden blev de afdøde begravet ubrændt, og på den tredje blev de brændte ben lagt i jorden uden urne.

Krigerne

På Langeland er fundet gravpladser fra ældre romersk jernalder, som var forbeholdt krigere. Gravpladserne ved Harnebjerg og Bukkensbjerg blev det sidste hvilested for mange krigere, men ikke én eneste kvinde blev begravet her. På Slusegård gravpladsen på Bornholm kunne man finde på at begrave sine døde i eller under både. Bådene var gerne mellem tre og fem meter lange.

Når arkæologerne åbner jernalderens grave i dag, så kan de både fortælle noget om køn, alder og afdødes status. Hvordan kan de det?

Del denne side