Undervisningsmateriale til Etnografisk samling

Når Koranen bliver levende

Undervisningsmaterialet om Islam og om det at være muslim består af et bredt udvalg af tekster, lyd og billeder. det præsenterer eleverne for forskellige holdninger til et udvalg af temaer eller problemstillinger ved livet som muslim. Temaerne dækker langt fra alle områder af det omfattende emne islam, men kan give indsigt i emnet. Eleverne får mulighed for at danne sig deres egen mening og forholde sig kritisk til emnet.

Undervisningsmaterialet kan downloades gratis her

Løvens fortælling

Der hørte 32 slaver til den danske plantage Frederiksgave på Guldkysten. De blev givet fri i 1848, da slaveriet blev forbudt, og slog sig ned for foden af den bakke, hvor Frederiksgave lå. I dag lever deres efterkommere stadig ved bakken i landsbyen Sesemi uden for Ghanas hovedstad Accra. I Løvens Fortælling gives en nutidig vinkel på danskernes slavehandel gennem portrætter af unge og voksne fra Sesemi. De fortæller om deres liv i landsbyen, om deres drømme – og om deres syn på slavehandlen og forfædrenes arbejde på plantagen.

Skrevet af Dorthe Nielsen og Maria Sander 2011. 18 sider.
7.-10. klasse, gymnasiet og HF.

Hent "Løvens fortælling" (pdf)

Sukker, slaver og skæbner

Undervisningshæfte om Danmarks kolonier og slavehandlen.
Skrevet af Christian Vollmond. Udgivet af Nationalmuseet 2007. 36 sider.

Pris: 1 stk / 30 kr. 20 stk / 350 kr. 30 stk / 550 kr. Ekskl. porto og ekspedition: 200 kr.
Eller hent "Sukker, slaver eller skæbner" (pdf)

Ved bestilling: Bestillingsformular

 

 

Fangerliv i Grønland

Fangerliv i Grønland beskriver på en let forståelig måde det grønlandske samfunds hverdag før og nu.
Heftet kan bruges i undervisningen som led i et emne om Grønland og som oplæg til et besøg i Nationalmuseets Eskimoiske Samling.

Skrevet af Mette Uldall Jensen. Udgivet af Nationalmuseet og Skoletjenesten 2000. 32 sider. 
4. klasse.

Hæftet "Fangerliv i Grønland" kan downloades gratis (pdf)

Mayaindianere, vulkaner og mytiske majs

Undervisningsmaterialet fortæller om mayaindianernes kultur og historie både før og efter europæernes ankomst til Mellemamerika. Der trækkes linier op til de forhold, som mayaindianerne lever under idag og bestræbelserne på at bevare træk af deres oprindelige kultur.

Skrevet af Rikke Recinos Jensen. Udgivet af Nationalmuseet og Skoletjenesten, 2007. 15 sider.

Hent "Mayaindianere, vulkaner og mytiske majs" (pdf) 

Congospor - et undervisningshæfte om Congo før og nu

I undervisningsheftet sættes fokus på Congos historie og på mødet mellem de nordiske borgere og congoleserne fra slutningen af 1800- tallet og til vor tid. I løbet af 1800-tallet forlod sømænd, officerer, missionærer og eventyrere Norden for gennem koloniseringen at søge lykke og levebrød i et fjernt og ukendt Congo. Men hvad lavede de der egentlig, og hvilke spor har de sat i Congo og i Norden dengang og i dag?

Undervisningsmaterialet 'Congospor' kan downloades gratis (pdf)

Islam på Nationalmuseet

Islam på Nationalmuseet er en undervisnings-hjemmeside, der med basis i genstande fra den islamiske samling på museet først og fremmest formidler viden og oplevelser af Mellemøstens religion, kultur og historie. På siden kan børn (og voksne) opleve eksempler på Mellemøstens kultur og religion.

Den islamiske samling, der er meget central for aktuelle emner, som f.eks. islam i dagens Danmark, er ikke udstillet. Siden giver nu adgang til ting fra museets magasiner og tilgodeser på den måde både de grupper, der kommer på museet og dem, der kun har mulighed for at besøge Nationalmuseet online.

Følg linket: Islam på Nationalmuseet

Tranquebar - en dansk koloni i Indien

Tranquebar var en dansk koloni i Indien i perioden 1620 til 1845, hvor området fungerede som en dansk handelsstation i Asien. Her kan du finde undervisningsmaterialer og videoklip om dansk kolonihistorie og information om Tranquebar i dag.

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Bestillingsformular

Del denne side