Undervisningsmateriale til Middelalder og Renæssance

De syv dødssynder

De syv Dødssynder blev til i forbindelse med et udstillings - og undervisningsprojekt, hvor elever fra 9. - 10. klasse udstillede arbejder om dødssynderne i middelaldersamlingen på Nationalmuseet. Materialet kan danne ramme om en diskussion af et middelalderligt religiøst fænomen med et af de helt centrale spørgsmål, om talen om synd er blevet hjemløs i det moderne menneskes tilværelse.

Udgivet af Nationalmuseet og Skoletjenesten 2005. 40 sider.
Målgruppe: 7.-10. klasse, gymnasiet og HF.

Hent undervisningshæftet "De syv dødssynder" (pdf)

Den farverige middelalder

Hvordan formede livet sig i midten af 1300-tallet for de fleste mennesker, hvordan var samfundet bygget op, og hvad var forskellen mellem land og by? Læs om livet i landsbyen, i købstaden og på de store borge.

For mellemtrinet: Den farverige middelalder (pdf)

Et tilsvarende hæfte er også udgivet for 7.-10. klasse, gymnasiet og HF. Hæftet gør op med myten om den mørke middelalder og skildrer i stedet middelalderen som en dynamisk periode med udvikling og store forandringer.

For udskoling og ungdomsuddannelserne: Den farverige middelalder (pdf)

Udgivet af Nationalmuseet og Skoletjenesten 1999.

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Del denne side