Afrika/Vestindien - Ungdomsuddannelserne

Dilemmaspil til vores nye udstilling "Stemmer fra kolonierne"

I forløbet arbejder eleverne med dilemmaer centreret omkring forskellige skæbner i det tidligere Dansk Vestindien.

Vi starter med en introduktion til det koloniale system, merkantilisme og Danmarks rolle i dette.

Derefter fokuserer vi på det tidligere Dansk Vestindien og nogle af de skæbner vi møder i udstillingen. Plantageejeren, slaven som tjenestepige og som barnepige, oprøreren og soldaten, er mennesker med vidt forskellige liv og muligheder i det koloniale system. Med udgangspunkt i deres historier arbejder vi med dilemmaer som: retten til egen krop, retten til oprør og handlemuligheder i et system, som du ikke selv er herre over.

Afslutningsvis arbejder vi med US Virgin Islands i dag og dilemmaet omkring hvem der har ret til historien og fortidens genstande. Forløbet underbygger at, eleverne kan reflektere over hvordan fortiden, nutiden og fremtiden hænger sammen og at mennesker både er historieskabte og historieskabende. De kan ligeledes reflektere over hvordan historie kan være med til at forstå og løse nutidige problemstillinger. Det kan ligeledes bruges som perspektivering til hvad slavehandlen har betydet for nutidens forhold mellem Afrika og Europa og forholdet mellem sorte og hvide. Målgruppe: ungdomsuddannelser Fag: Historie og samfundsfag Forløbslængde: 1½ time.

Læs mere om Stemmer fra kolonierne

Kan bookes fra 6. november. 

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne
Varighed: 1,5 time
Fag: Historie og samfundsfag
Max antal: 30 elever
Pris: 600 kr.

ONLINE BOOKING

Trekantshandel og slaveriets ophævelse

Handel med mennesker har eksisteret til alle tider, men mange glemmer, at også Danmark har taget del i dette ved at skibe 100.000 slaver over Atlanten. Eleverne tages med på en tværfaglig rejse fra museets Etnografiske Samling til de danske samlinger, hvor de lærer om den danske slavehandel, der var med til at forandre mange menneskers liv både på Guldkysten, i Vestindien og i Danmark. Forløbet afsluttes med en perspektivering til nutidens undskyldningsdebat.

Målgruppe: HF, STX, VUC
Varighed: 1,5 time
Fag: Historie, samfundsfag, KS-forløb
Max antal: 30 elever
Pris: 600 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Undervisningsmateriale: Sukker, slaver og skæbner

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Del denne side