Danmarks Middelalder og Renæssance

Konge, ridder eller bonde?

Ville du helst være bonde, ridder eller præst, hvis du levede i middelalderen? I et rollespil vises nogle af forskellene mellem middelalderens mennesker. Ens muligheder i livet afgjordes i høj grad af, hvilken stand man tilhørte, og der var stor forskel mellem ridder og bonde. Med dette for øje deler vi eleverne ind i 4 stænder, der konkurrerer om at klare sig bedst gennem livet i middelalderen.

Målgruppe: 3.-6. klasse
Varighed: 1½ time
Fag: Historie, kristendom
Max antal: 30 elever
Pris: 600 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Undervisningsmaterialer: "Den farverige middelalder" (pdf)

Forberedelse forinden besøg vil være en fordel.

Folkeviser

Folkeviserne samlede folk socialt og fungerede som datidens underholdning, når de omvandrende sangere kom til byen. Viserne betragtes i dag som vigtige kilder til vores kultur og samfundshistorie, idet de beskriver, hvilke emner middelaldermennesket lod sig underholde med og var optaget af. Med udgangspunkt i museets genstande og udstillinger taler vi om ridderviser, trylleviser, historiske viser, helteviser og skæmteviser, hvor eleverne inddrages aktivt med dans, musik, genstande og dragter. Samtidig giver folkeviserne mulighed for at snakke om middelalderens sprog og betydning. (Undervisningsdifferentieret efter klassetrin)

Målgruppe: 5.-9. klasse
Varighed: 1½ time
Fag: Dansk, historie
Max antal: 30 elever
Pris: 600 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Læs om hverdagsliv i middelalderen

Dagligliv i middelalderen

Hvordan forløb almindelige menneskers liv? Hvor stor var forskellen på rig og fattig? Hvad spiste og drak man? Hvad arbejdede man med? Og hvad gjorde man, når pesten hærgede? Familie, tro, arbejde, kost, sundhed og sygdom er alle forhold, der har haft afgørende betydning for middelalderens mennesker, uanset om man var rig eller fattig, boede på landet, på en borg eller i en af de få købstæder.

Målgruppe: 3.-7. klasse
Varighed: 1 time
Fag: Historie, kristendom
Max antal: 30 elever
Pris: 400 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Undervisningsmaterialer: "Den farverige middelalder" (pdf)

Opdagelsesrejser

Med udgangspunkt i Danmarkshistorien ser vi på renæssancens opdagelsesrejser. Nye handelsvarer fandt vej til landet, og den danske konge Christian IV ville også have kolonier.  Vi går også i hælene på de spanske conquistadorer, og deres erobring af Amerika. Deres møde med de ”vilde” og de rigdomme de tog med sig.

Målgruppe: 4.-6. klasse
Varighed: 1½ time
Fag: Historie
Max antal: 30 elever
Pris: 600 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Reformationen 1536 - religion, politik og krig

I 1517 slog Luther sine teser op i Wittenberg. Det blev starten på en reformbevægelse, der førte til dannelsen af de protestantiske kirker i Nordeuropa.
Efter en grusom borgerkrig, Grevens Fejde, gjorde Christian III Danmark protestantisk i 1536. I undervisningen diskuterer vi forskellene på katolicisme og protestantisme i 1500-tallet. Vi taler om den politiske og religiøse baggrund for reformationen, og vi finder ud af, hvilken indflydelse den nye tro fik på magtforhold, samfund og kirke.

Målgruppe: 5.-10. klasse
Varighed: 1 time
Fag: Historie, kristendom, samfundsfag
Max antal: 30 elever
Pris: 400 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Kontakt Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Del denne side