Musik & natur - trin for trin

Forløbet er tiltænkt 5.-6. klasse, og det vurderes til at vare 8-30 lektioner.

På denne side finder du en trin for trin guide til forløbet. Forløbet er overordnet inddelt i 3 skabende processer: Instrumentbygning, komposition og koncert. Hver proces introduceres med fagstof fra forskellige relevante fagområder. 

Under hvert trin finder du også links til de pdf'er, som du skal bruge i forløbet. 

Introduktion til naturressourcer og musikinstrumenter

1. Hvad skal der ske?

Eleverne introduceres til forløbet, de faglige mål og faserne.

2. Geografi, materialer og musikinstrumenter

NT- eller musiklæreren sætter gang i elevernes forforståelse for klimazoner, plantebælter og naturens materialer. Anvend materialet Geografi-spørgsmål (Natur&teknologi).

Sammen med musiklæreren ser eleverne på hvordan geografi og materialer har betydning for musikinstrumenter. Anvend materialet Klimazoner og plantebælter (Natur&teknologi).

Introduktion instrumentbygning

3. Hvad er lyd?

Eleverne introduceres til grundprincipperne i lyd, til instrumentkategorier og til musikbegreber som optakt til byggefasen. Det er en god idé at lade eleverne afprøve teknikken inden for den instrumentgruppe, de senere skal arbejde med.

Klassen arbejder med følgende elementer:

4. Analyse

Klassen undersøger nu hvilke lydegenskaber de forskellige materialer har, og hvilken betydning dette har for de musikinstrumenter og den musik, der skal laves. Anvend materialet Musik i natur - elevopgave (Natur&teknologi) 

Instrumentbygning

5. Fælles konstruktion

Klassen laver i fællesskab et par store instrumenter, som flere elever kan være sammen om at spille på. Målet med den fælles konstruktion er at sikre, at eleverne får en forståelse for grundprincipperne i instrumentbygning. Samtidigt giver den fælles konstruktion et fælles udgangspunkt, som eleverne kan støtte sig til, når de efterfølgende skal bygge deres egne instrumenter i mindre grupper. Eleverne bevidstgøres på denne måde om nogle af de tekniske udfordringer, som byggeprocessen byder på, inden de selv skal finde på. Og de mærker selv hvilken effekt, materialevalget og konstruktionens detaljer har på instrumentets klang.

I kan med fordel afprøve forskellige materialer på samme konstruktion, og tale om forskelle og ligheder. Det kunne være en brætciter med forskellige strengetyper, en xylofon med forskellige klangstave eller en tromme med forskellige membraner og 'kroppe'. 

Processen kan evt. tænkes sammen med 'Hvad er lyd'-elevopgaverne, hvor der fokuseres på selve lyddannelsen.

I kan tage udgangspunkt i følgende tre materialer:

 • Byggevejledning (Håndværk&design) som gennemgår de enkelte instrumenter.
 • Instruktionsvideoerne - her kan du og klassen følge processen og få fif til jeres egen instrumentbygning.
 • Materialet Valg af materialer (Håndværk&design)Undervejs i processen taler klassen løbende om instrumenternes konstruktion, materialer og musikalske egenskaber. Anvend gerne begreberne fra instrumentanalysen. Overvej også sammen med eleverne hvilke materialer, der kan erstatte de naturmaterialer, I har talt om - når I nu ikke lige har en bambusskov i gården. F.eks. nedløbsrør, oliebøtter m.m.

Værkstedsarbejdet skaber en fin ramme for at samtale om musikken og dens klanglige egenskaber. For at få eleverne til at reflektere over konstruktionen og fysikken bag lyden kan I undervejs tale med eleverne om, hvilken instrumentkategori(er) deres instrument tilhører, og om instrumentets klang og om konstruktionen:

 • Hvad er det for et instrument, du arbejder på?
 • Beskriv klangen og hvad den egner sig til.
 • Beskriv hvordan lyden skabes og reguleres.
 • Hvordan skaber du forbindelsen mellem vibration og resonans, så vi kan høre noget? 
 • Hvilke tonehøjder kan du lave – kan du regulere det? Hvordan finder du f.eks. en oktav, en kvart og en kvint? 

 

6. Selvstændig konstruktion 

Nu skal eleverne på bagrund af deres viden og erfaringer fra de indledende trin bygge deres egne instrumenter. Eleverne deles i mindre grupper, som hver bygger instrumenter ud fra en række opgaver: Anvend materialet Instrumentbygning med natur - elevopgave (Håndværk&design)

Supplerende opgave: Eleverne vælger gruppevis en region, hvor de undersøger de naturlige materialer. Enten finder de materialerne her i landet, hvis det er muligt, eller også finder de erstatningsmaterialer.

Om processen:

 • Alle grupper går i gang med at løse byggeopgaverne. Grupperne planlægger selv byggefasen, vælger materialer og finder det nødvendige værktøj.
 • Arbejdet forløber i korte arbejdsgange (30 minutter), afbrudt af korte præsentationer og evalueringer i den samlede klasse. På den måde har grupperne hele tiden et mål at arbejde hen imod (næste præsentation). Samtidig får de gavn af videndeling og sparring på tværs af grupperne. 
 • I byggeprocessen skal eleverne hele tiden udforske instrumenternes klang og muligheder: Hvordan lyder de, og hvordan kan man spille på dem?
 • Undervejs i byggeprocessen kan du som lærer have brug for at motivere eller udfordre de elever, som enten sidder fast eller er blevet hurtigt færdige. Her er forslag til nogle supplerende motiverende og /eller udfordrende opgaver. Anvend materialet Supplerende opgaver til instrumentbygning (Musik)
 • For at sikre sig, at man er dækket ind med forskellige instrumenttyper til kompositionsdelen, kan det være en idé at fylde på med ekstra byggeopgaver undervejs i forløbet inden for de instrumentkategorier, der mangler.

 

Ekstra stof/ andre fagligheder: Byggeriet kan evt. kombineres med et lille geometriforløb

Man kan også inddrage forholdsregning, og arbejde med instrumenternes stemning eller med rytmer sammen med matematikfaget.

Myteskrivning

Forløbet kan suppleres med et delforløb om instrumentmyter, hvor eleverne skaber myter om deres egne instrumenter. Anvend materialet omkring myteskrivning fra dette dansk forløb.

Komposition

7. Fælles komposition

Musik- eller dansklæreren taler med klassen om, hvordan et musikstykke kan opbygges som en fortælling, om form, rytme, melodi, klang, tempo m.m., og om hvordan deres myter kan omsættes til musik. Anvend materialet Italesættelse (Musik).

8. Selvstændig komposition

Herefter går grupperne i gang med at løse deres kompositionsopgave på instrumenterne. Hver gruppe får deres egen opgave, som de skal løse. Alle klassens grupper blandes til små enheder med forskellige instrumenter, som passer til opgaverne. Anvend materialet Lyden af verden - elevopgave (Musik)

Hvis eleverne har skrevet myter undervejs i forløbet, kan fortællingerne bruges som udgangspunkt for kompositionerne. Anvend materialet Hvordan lyder en myte - elevopgave (Musik).

Læreren eller en gæstekomponist hjælper eleverne igennem et kompositionsforløb. Anvend materialet Kompositionsguide (Musik).

Undervejs må eleverne meget gerne tilpasse instrumenterne til opgaven.

Afslutning

9. Koncert

Der laves en fortællekoncert, hvor både myter og musikstykker præsenteres. Hvis koncertsituationen er ny for eleverne, vil det være en god ide også at tale den performative del igennem inden koncerten. Tal f.eks. om:

 

 • Hvordan holder man fokus undervejs?
 • Hvordan kan man være med til at sørge for, at publikum også lever sig ind i musikken?
 • Er der nogen, som har sommerfugle i maven?
 • Husk dyb indånding og øjenkontakt inden I går i gang

Sørg også for, at koncerten sker i direkte sammenhæng med det forudgående arbejde, således at eleverne ikke mister energien fra tilblivelsesprocessen. De er oftest meget stolte af deres produkt og vil gerne have mulighed for at vise det frem enten for skolekammerater, forældre eller andet personale på skolen. 

 

Tutorials til instrumentbyning

Klik her og få oversigten over de forskellige instruktionsvideoer, som viser hvordan instrumenterne kan bygges. Både til inspiration for dig og dine elever.

Del denne side