Lille Mølles historie

Parret Flach-Bundegaard

I 1916 blev Lille Mølle købt af en ung ingeniør, Ejnar Flach-Bundegaard, som indrettede komplekset til fabrik og bolig for sig og sin hustru Johanne.  Ægteparret indrettede deres hjem i vindmøllestubben med de ottekantede vægge, mens ingeniørens fabrik DIAF - Dansk Instrument og apparatfabrik - fik lokaler i dampmøllen og i et nu nedrevet pakhus på den anden side af Christianshavns Voldgade.

Konge og fædreland

Boligen er indrettet i en både nationalromantisk og lidt tilfældig stil, visse steder også med 'germanske' stiltræk.
Men tag endelig ikke fejl, ægteparret Flach-Bundegaards hjerter glødede for konge og fædreland. Især spillede Sønderjylland en stor rolle for dem, hvilket måske ikke er så mærkeligt, da de jo netop indrettede sig i de år, da landsdelen eller dele af den igen blev dansk. Også Norden betød meget for dem, og mange nordiske venner har i tidens løb deltaget i de fester, der er blevet holdt på møllen, som på mange måder er indrettet til fest. Ejnar Flach-Bundegaard døde i 1949 og hans enke i 1974. Kort før sin død skænkede hun Lille Mølle til Nationalmuseet.

Møllefakta

Lille Mølle er den sidste af de gamle voldmøller på Christianshavns vold, beliggende mellem Torvegade og Bådsmandsstræde. Det er en hollandsk vindmølle opført i 1783, hvor den afløste en ældre stubmølle fra 1669.
Samme år opførtes et hus til mølleren og i 1832 udvidedes komplekset med en stor dampmøllebygning i 4 etager, der sammen med vindmøllen har fungeret som kornmølle og været med til at forsyne københavnerne med mel.
I slutningen af 1800-tallet blev overbygningen taget ned og dampmøllen stoppede endeligt i 1909.

Del denne side