Historisk viden

Befolkningen under Nationalstaten

Danmarkshistorien handler ikke kun om store begivenheder, kendte personer, dramatiske krige og betydningsfulde traktater. Den handler også om menneskers hverdagsliv. Ikke mindst børns liv.

Børn var en del af de voksnes liv og dermed underlagt forskellige vilkår. I alle miljøer var børn både en ressource og en byrde. Børn skulle efterhånden overtage voksenopgaver, og mange deltog i arbejdet, fra de var små, idet de indgik i den helhed, som arbejds- og familieliv udgjorde. Børn krævede dog også pasning, og der var udgifter til mad og tøj. Grænsen mellem barndom og voksenliv afhang imidlertid af, i hvilket miljø man var født.

Den kulturhistoriske forskningstradition ser stat og hverdagsliv som et hele. Statens historie, de forskellige livsformers historie og endelig det enkelte menneskes livshistorie udgør den store og den lille historie, der ikke er hinandens modsætninger, men sammenvævede og forbundne. Gennem beskrivelser af levevilkår kommer fortidens aktører tæt på og historien bliver nærværende.

Del denne side