Fotosalg fra Nationalmuseet

Nationalmuseet tilbyder fotosalg til både kommercielle og non-profit formål. Nationalmuseets fotosalg omfatter såvel arkivfotos som fotos i nyoptagelse af genstande i museets eje. I museets fotosalg indgår også arkivfotos og fotos af anlæg, projekter etc. i museets regi.

For at afgive fotobestilling skal du vide hvilken afdeling på museet, som har det materiale, du ønsker at købe et foto af. Du skal kunne give en entydig beskrivelse af fx den genstand, du ønsker at købe et foto af. Det er en fordel, hvis du kan angive museumsnummer.

Ønsker du fotos til brug for omtale af museet og dets udstillinger i presse og andre medier, kontakt presseafdelingen.

Priser - kommercielt brug

Priserne for kommercielt brug i forbindelse med dagblade, ugeblade, tidsskrifter og fagblade, m.m.

Priser - ikke kommerciel brug

Priserne for ikke kommerciel anvendelse, herunder leverance til statslige og statsanerkendte museer, arkiver, biblioteker, private samt redaktionel brug af billeder i videnskabelig produktioner (non profit).

Ansvarlige for fotosalg i Nationalmuseets enkelte afdelinger

Antiksamlingen:
Bodil Bundgaard Rasmussen

Middelalder, Renæssance og Numismatik,

herunder Antikvarisk-Topografisk Arkiv og Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

Else Rasmussen

Danmarks Oldtid:
Lone Klint Jakobsen


Danmarks Nyere Tid:
Wibeke Haldrup

Etnografisk Samling:
Jesper Kurt Nielsen

Frihedsmuseet:
Henrik Lundbak

Betingelser og levering

Handels- og leveringsbetingelser for salg af fotografier
    

1) Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle Nationalmuseets afdelingers tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2) Bestilling foretages direkte hos den relevante enhed på Nationalmuseet.

3) Fotografierne må kun anvendes til det på forhånd aftalte formål, og må ikke overdrages eller udlånes til andre i publiceringsøjemed.

4) Fotografier solgt af Nationalmuseet forbliver Nationalmuseets ejendom og skal returneres efter anvendelsen til relevante enhed. Således omfatter et salg alene en udnyttelsesret. Bortkomne eller beskadigede fotografier erstattes med kr. 2.000.

5) Ansvaret for anvendelsen af de af Nationalmuseet solgte udnyttelsesrettigheder påhviler fuldt og helt køber. Således kan Nationalmuseet ikke på nogen måde gøres ansvarlig for anvendelsen, idet salget sker med det udtrykkelige forbehold, at afbildede personer eller motiver kan have selvstændige rettigheder, der skal iagttages af køber. De på fotografierne værende personers tilladelse til offentliggørelse eller tredjemands ophavsret til motiv forudsættes således indhentet af køber.

6) Ved al offentliggørelse skal fotografens navn (hvis kendes) og Nationalmuseet anføres på denne måde: Fotografens navn/Nationalmuseet.

7) Fotografier må ikke udsættes for sammenklipning, sammenkopiering eller elektronisk manipulation uden fotografens/Nationalmuseets tilladelse.

8) Elektronisk lagring må ikke finde sted uden Nationalmuseets tilladelse. Undtaget er elektronisk håndtering i den periode (timer/døgn), der er nødvendig for den aktuelle produktion. Indscanninger skal fjernes fra købers elektroniske lager straks efter brug.

9) Ved genoptryk af bøger betales 50% af den aktuelle billedpris.

10) Fotografier på Internet skal publiceres i lav opløsning. Publiceringsretten gælder kun for en aftalt periode, max. 1 år.

11) Udlån af negativer/fotografier finder ikke sted.

12) Alle priser er ekskl. Moms og betaling finder sted netto kontant.

13) Nationalmuseet hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte fotografi.