Forskningsadministration og rådgivning

Forskningsadministrationen løser koordinerende opgaver og funktioner for museumschefen, museets forskere i alle afdelinger/enheder samt rådgiver direktionen i forskningsspørgsmål - herunder den overordnede ph.d.-administration og -koordinering.

Nyt fra Forskningsadministrationen er Forsknings- og Formidlingsafdelingens interne mailservice for museets forskere og andre interesserede på museet med orientering om aktuelle tiltag på forskningsområdet, bl.a. fondsmidler, EU-midler, konferencer, seminarer m.v.

Tilmelding via mail til birgit.roenne(at)natmus(dot)dk

Ekstern forskningsadministrativ rådgivning

 

Nationalmuseet tilbyder også forskningsadministrativ rådgivning til statslige og statsanerkendte museer samt kulturministeriets øvrige forskende institutioner.

 

Download folder om forskningsadministrativ rådgivning ved at klikke på billedet 

Bookmark and Share

Kontakt

Forskningskoordinator Birgit Rønne

Tlf: +45 4120 6014

E-mail