Forskning og Formidling - Sekretariatet

Sekretariatet er en af 7 enheder i afdelingen Forskning og Formidling, hvor der arbejdes med museets samlinger, forskning og formidling fra oldtid til nutid i en international kontekst.

Sekretariatets kerneopgaver er på det overordnede plan at fremme og understøtte afdelingens mål, at bidrage til tværgående ressourcefordeling og økonomistyring, samt at medvirke til at udvikle og følge op på de til vicedirektøren tilknyttede projekter.

Sekretariatet har 10 fastansatte medarbejdere.

Sekretariatet:

  • varetager afdelingens økonomistyring og administration
  • koordinerer og udvikler det tværgående arbejde med afdelingens mål, arbejdsplan, årsrapport,
  • budgetlægning og -opfølgning
  • varetager Nationalmuseets Danefæsekretariat
  • skaber optimale rammer for afdelingens samlingsadministration, dokumentation, registrering og tilgængeliggørelse
  • skaber optimale rammer for museets tværgående satsning ”Det Digitale Nationalmuseum”
  • udarbejder tværgående strategier, analyser og udredninger
  • administrerer og koordinerer afdelingens publikationsvirksomhed
  • leder og konsoliderer journaliseringspraksis i afdelingen

Sekretariatschef Mads Schear Mikkelsen

Mail

Del denne side