Ledelse og sekretariat

Drifts- og Administrationsafdelingen varetager en stor del af de administrative, bygnings-, sikrings-, og driftsmæssige opgaver på Nationalmuseet og fungerer i stor udstrækning som serviceorganisation for Nationalmuseets afdelinger, enheder og medarbejdere.

Drifts- og Administrationsafdelingen bor i Ny Vestergade 11, Baghuset.

Chefsekretær: Noe Qureshi
Tlf. 4120 6601
mail

Jes Gjørup
Administrationschef

Drifts- og Administrations-afdelingen

Frederiksholms
Kanal 12
1220 København K

mail

Tlf.  +45 4120 6601
Fax +45 3251 4800