Direktionen på Nationalmuseet

Fra venstre: Jesper Stub Johnsen, Lene Floris, Per Kristian Madsen og Jes Gjørup.


Per Kristian Madsen (Museumsdirektør)

Lene Floris (Vicedirektør, Forskning og Formidling)

Jes Gjørup (Vicedirektør, Drift og Administration)

Jesper Stub Johnsen (Vicedirektør, Bevaring og Naturvidenskab)

Bookmark and Share