Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlings udstilling er for tiden lukket. Lukningen skyldes nødvendig renovering samt digitalisering af dele af samlingen. Vi er i gang med at digitalisere 10.000 mønter, og mange af disse skal tages ud og ind af montrer.

Vi kan for tiden ikke sige præcist, hvornår udstillingen åbner igen.

Nyt!
: Du kan komme på guidede rundvisninger i samlingen fra 12/7-2014.

Den kgl. Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet omfatter over ½ mio. genstande. Det er således landets førende samling af betalingsmidler, medaljer og andre genstande relateret til betalingsmidler fra hele verden. Samlingen af danske betalingsmidler er verdens mest omfattende. I den faste udstilling (Nationalmuseets rum 141-147) kan man bese et udvalg af samlingens genstande.
Den kgl. Mønt- og Medaillesamling foretager desuden den faglige danefævurdering af alle mønter fundet i dansk jord og har efterfølgende ansvaret for fundenes opbevaring. De første danefæregler stammer fra 1241, hvor man i Jyske Lov kan læse, at alt herreløst ædelmetal, der blev fundet i jorden, skulle tilhøre kongen. Allerede på en plakat fra 1752 nævnes mønter eksplicit som danefæ.

Siden 1700-tallet har samlingen modtaget eksemplarer af alle mønter og medaljer, der er blevet slået på Den kgl. Mønt. Det betyder, at Nationalmuseet i dag råder over en komplet samling af danske mønter fra denne periode.

Medaljeudstilling

Den antikke samling

De ældste danske mønter

Møntvæsen fra Frd. III - Margrethe II

Verdens mønter

Bookmark and Share

Den Kongelige Mønt- og Medaljesamling

Nyt rundvisningstilbud i Den Kongelige Mønt- og Medaljesamling fra d. 12/7 2014