Undervisning på Frilandsmuseet

Den fattige kone
Fruen med køkkenpigerne

Frilandsmuseet er lukket - men igen i år vil det være muligt for elever fra 3.-6. klasse at komme i teatret og se Kåre Bluitgens dramatisering af Jeppe Åkjærs roman Vredens Børn fra den 17. marts til den 11. april. Nærmere oplysninger om forestillingen og bestilling af teaterbilletter, undervisningsmateriale og evt. efterfølgende undervisning kan ses her. 

Efter påske er det tid til at komme tæt på tiden omkring 1864. For gymnasiet og folkeskolens ældste klasser vil der fra den 22. april til den 2. maj i undervisningstilbuddet "1864 - menneske, minder og myter" blive fortalt om begivenhederne, som de blev oplevet af den almindelige dansker, både soldaten ved fronten og bondefamilien på den nærliggende gård. Forløbet er udarbejdet i et samarbejde mellem Frilandsmuseet og Livgardens Historiske Samling. Nærmere oplysninger om forløbet kan ses her. Undervisningsmateriale om 1864 kan findes her.

Derudover tilbyder Frilandsmuseets undervisningsafdelinge temarundvisninger, værksteds- og køkkenaktiviteter, debatteater og mobile og digitale undervisningstilbud. Emnerne strækker sig over dagligliv gennem de sidste 300 år, landbrug og fødevarer, religion og folketro, bolig, forbrug og livsstil gennem tiden, mellemkrigstid og krise, industrialisering og landbosamfundet, kolonihandel og globalisering samt årstider, højtider og ritualer.

For ungdomsuddannelser og sprogskoler laver vi temarundvisninger, som passes ind til netop dine undervisningsforløb.

Vær opmærksom på, at det allerede nu er muligt at bestille undervisning til næste skoleår. Undervisning kan bestilles via e-bestilling

 

 

 

Bookmark and Share

Bestilling af undervisning

E-bestilling

Der vil blive tilsendt en bekræftelse ved e-bestilling. Denne bekræftelse er garanti for modtagelse af bestillingen, senere vil følge en endelige bekræftelse med dato, mødested etc.

Det er også muligt at kontakte Frilandsmuseets undervisningscenter via mail.