Frihedsmuseet - besættelse og modstandskamp

Frihedsmuseet er lukket

Frihedsmuseets udstilling er lukket. En brand den 28. april 2013 beskadigede bygningen så kraftigt, at den har måttet rives ned.

Alle genstande og arkiver blev reddet ud . Ingen af de reddede effekter har lidt uoprettelig skade.

En ny udstillingsbygning vil blive opført på samme sted, men den kan tidligst ventes færdig ved udgangen af 2018.

- men arkiverne er åbne

Museets arkiver er genopstillet i midlertidige lokaler hos Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede.

Databaser og online-ressourcer

Soldater & søfolk

Frøslev-fanger

Database over internerede i Frøslevlejren, bl.a. politifolk.

Modstandsfolk

Database over modstandsfolk. Personer og statistik.

Fotos

Database med fotos fra besættelse og befrielse

Bookmark and Share